נשארתם מחוץ או בתוך הדירה ללא אפשרות להיכנס או לצאת?